Támogató szolgálat

TÁM-PONT Támogató Szolgálat

A TÁM-PONT Támogató Szolgálat 2008. január 7. óta működik. Fenntartója az AUT-PONT Alapítvány. Ellátási területe: a békéscsabai, békési, mezőkovácsházai, orosházai kistérség.

A támogató szolgálat célkitűzése az ellátási területén, az autizmussal személyek saját lakóhelyén, lakókörnyezetében történő segítése, életvitelének megkönnyítése elsődlegesen a lakáson kívüli szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellet a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása (speciális segédeszközök, módszertani tanácsadás).

A szolgálat heti 50 órás (munkanapokon 6:30 - 16:30 óráig) szolgáltatási idővel működik, 40 órás (munkanapokon 8:00 -16:00 óráig) telefonos információs ügyeletet tart fent. Szolgáltatásaink rugalmasak, illeszkednek az igénybe vevők elvárásaihoz.

A periférián élő célcsoport szolgáltatásunk által hozzájut a speciális eszközökhöz, szolgáltatásokhoz. Az autizmussal élő személyek nem tudnak tömegközlekedési eszközökön utazni, vagy csak nagyon nehézkesen. A szolgálat tud igazodni napirendjükhöz.

 

Nyújtott szolgáltatáselemek:

- személyi segítő szolgálat,

- szállító szolgálat autizmusban jártas személyi segítő kíséretében, például óvodába, iskolába, fogyatékosok nappali intézményébe történő szállítás.