Célok, működés

Célkitűzéseink

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 1999-ben alapított, békéscsabai székhelyű közhasznú szervezet. Feladata a térségben élő autista gyermekek és családjuk életvitelének közelítése egy természetes életformához.

Az AUT-PONT Alapítvány arra törekszik, hogy programjaival, kapcsolataival, naprakész információival, szolgáltatásaival e sajátos helyzetben nevelkedő gyermekek, fiatalok, illetve családjuk életét könnyítse.

Az alapítvány szolgáltatásait az elmúlt időszakban 256 környékbeli érintett család vette igénybe. A könnyű elérhetőségű, szabadidős és terápiás programok folyamatos működtetéséhez szükséges forrásokat pályázati támogatások, valamint gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek adományai biztosítják.

A szervezet székhelye a Békéscsabán, a Kereki sikátor 11. számú ingatlanban található AUT-KÖZ-PONT. A saját tulajdonú 392 m2 alapterületű ingatlanrészben működik a programszervező és segítő központ.

Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézményében 24 autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, felügyeletre szoruló személy szociális és mentális támogatását biztosítjuk. Az AUT-KÖZ-PONT-ban 9 autizmussal élő, 16. életévét betöltött fiatal szociális foglalkoztatásban vesz részt.

A TÁM-PONT Támogató Szolgálat 20 autizmussal élő személy számára nyújt szolgáltatásokat.