Nappali intezmény

Az AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye

2006. január 15. óta rendelkezik működési engedéllyel, fenntartója az AUT-PONT Alapítvány. Az intézmény célja: az autizmussal, illetve halmozott fogyatékossággal élő, önkiszolgálásra részben képes személyek szociális és mentális támogatása, az egyéni képességek fejlettségi szintje mellett elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése, az addig megszerzett képességeik szinten tartása, önellátásuk mértékének növelése és foglalkoztatási rehabilitációjuk. 24 férőhelyes intézményünk, autizmus specifikus képzettséggel rendelkező szakemberekből álló team biztosításával, színvonalas szolgáltatást nyújt. Autizmus barát környezetben, autizmus specifikus módszerek alkalmazásával segítjük a szolgáltatásunk igénybevevőit a mindennapi feladataik sikeres teljesítésében.

Az intézmény szolgáltatási körébe tartozó, az autizmussal élők számára elérhető napi aktivitások köre:

- munkatevékenységek végzése (házimunkák, konyhai munkák, kerti munkák, kézműves tevékenységek, irodai kisegítő tevékenységek)

- mozgásos foglalkozások (vizuálisan támogatott futás és mozgásfoglalkozások, séta)

- önálló feladatvégzés, értelmi képességeket szinten tartó és munkafolyamatok végzését előkészítő strukturált kódos munkával

- társas- és kommunikációs készségeket fejlesztő „babzsák”-os foglalkozások

- vizuálisan támogatott egyéni beszélgetések (nehezített helyzetek feldolgozása, én-könyv)

- egyéni asztali - és társas játékok

- szabadidős aktivitások (pl. zenehallgatás, táncolás, újság -, könyv nézegetés, számítógépes játékok, ünnepségek, kirándulások)

- csoportos zeneterápiás foglalkozások

 

Az autizmussal élő ellátottak számára minden napra a speciális szükségleteknek megfelelően egyénre szabott napirend készül - minden esetben vizuális támogatással segítve -, ahol látszik, hogy mikor milyen tevékenység következik.

Az intézményben kialakított autizmus specifikus környezet, az info-kommunikációs akadálymentesség átlagosnál lényegesen magasabb szintje lehetőséget biztosít a 16. életévüket betöltött, rehabilitációs szakvéleményük alapján foglalkoztatható autizmussal élő személyek szociális foglalkoztatására is: munka-rehabilitációs programban 6 fő dolgozik intézményünkben megállapodás alapján, fejlesztő-felkészítő formában pedig 3 főt munkaszerződéssel foglalkoztatunk. A nappali intézményben rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, a vizuális segédeszközök teszik lehetővé számukra a munkafolyamatok, a munkarend, a kötelezettségek megértését a számos területen támogatást igénylő önállósági szintjük, és kommunikációs nehézségeik mellett is. Az autizmusban speciálisan képzett munkatársak folyamatos segítsége, a térben és időben megtervezett tevékenységek, a vizuálisan támogató környezet más munkahelyen nem áll rendelkezésre.

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

{#gallery:intezmeny#}